Tulipalo

Myös hotellissa saattaa syttyä tulipalo, mutta onneksi ne ovat vain harvoin vakavia. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon muutamia seikkoja, jos tulipalo sattuisi syttymään.

Tutustu hotellin evakuointisuunnitelmaan/pohjapiirrokseen ja tarkista poistumisreitit mahdollisen hätätilanteen varalta. Mikäli havaitset tulipalon tai savua, ilmoita havainnoistasi välittömästi vastaanottoon.

Älä milloinkaan jätä huomioimatta palohälytystä, vaan poistu rakennuksesta mahdollisimman nopeasti. Älä käytä hissiä. Mikäli käytävälle muodostuu savua, laita kostea pyyhe nenän ja suun eteen ja pysy matalana, sillä savu nousee ylöspäin.